Værdigrundlag i FG90

Bestyrelse og instruktører i FG90 har drøftet forskellige aspekter ved at være en forening. Disse tanker har ført til følgende beskrivelse.

 

Foreningens målsætning

At drive en sund gymnastikforening med plads til ALLE og med et højt aktivitetsniveau.

 

Værdigrundlag

At give børn, unge og voksne mulighed for at udvikle sig fysisk, psykisk og socialt gennem gymnastikken - med alsidig bevægelse som et led i udviklingen til et helt menneske.

 

Børneattest

FG90 indhenter børneattester på ALLE trænere, instruktører og ledere.

 

 

Forholdet mellem aktørerne i FG90

Hvad kan du som medlem forvente af FG90?

 • Et godt og aktivt foreningsliv
 • Socialt samvær
 • Dygtige, ansvarsbevidste og veluddannede instruktører
 • Positiv livsholdning
 • Vi forsøger at være på forkant med udviklingen
 • Vi udbyder så mange alsidige tilbud som muligt
 • Tidssvarende redskaber af god kvalitet
 • Træningslokaler: Skolernes lokaler
 • Økonomisk ansvarlighed

 

Hvad forventer FG90 af sine medlemmer?

 • Man er en god kammerat og taler pænt til andre.
 • Man melder afbud til træning, hvis man går på et konkurrencehold
 • Kontingentet bliver betalt til tiden
 • Både børn og voksne bakker op om de arrangementer, som foreningen udbyder

 

Instruktørens forventninger til gymnasterne

 • Du møder til tiden, omklædt – så du kan være aktiv.
 • Du har en positiv holdning og er en god kammerat.
 • Du udviser respekt for instruktøren.
 • Der skal være en ordentlig omgangstone.
 • Respekt og ansvar over for dit hold og dine holdkammerater.

 

Hvad kan du som gymnast forvente af din instruktør?

 • Han/hun er veluddannet og formår at forny sig .
 • Instruktøren er omsorgsfuld og ansvarsbevidst.
 • Instruktøren har en positiv livsholdning, så han/hun kan være et forbillede og en inspirator/motivator.
 • Instruktøren skal gøre rede for sine mål og forventninger til gymnaster og forældre.

 

Bestyrelsens forventninger til instruktører

 • Du har en positiv livsholdning og er en god holdspiller
 • Du udviser engagement, både inden for gymnastikken og i foreningens øvrige aktiviteter
 • Du søger fortsat uddannelse på kurser for at kunne forny dig
 • Du møder i god tid og er omklædt
 • Du skaber livsglæde og succesoplevelser for gymnasterne – gymnastik skal være sjovt og udviklende.
 • Du er loyal og bakker op om bestyrelsen
 • Du omtaler FG90 positivt
 • Du udviser ansvar og respekt for foreningens ejendele
 • Du deltager i foreningens planlagte møder

 

Instruktørers forventninger til bestyrelsen

 • Bestyrelsen skaber gode, trygge rammer: gode faciliteter, god økonomi og et godt ry
 • Bestyrelsen udviser tillid og respekt
 • Bestyrelsen er nærværende og åben for nytænkning
 • Bestyrelsen er i konstant udvikling
 • Bestyrelsen skaber et højt aktivitetsniveau
 • Bestyrelsen skal være klar med en hjælpende hånd

 

Forholdet mellem FG90 og sponsorer

Støt vore sponsorer – de støtter os!!!

Log på