Generalforsamling i FG90

31. maj 2022

Sted:De frivilliges Hus - Danmarksgade 12
Start:kl. 20:00
Slut:kl. 21:30

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag
Fremlæggelse af indkomne forslag, husk de skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
AnneSophie Bak Andersen ( ønsker genvalg som suppleant )

Martin Syndergaard Povlsen ( ønsker ikke genvalg )

Torben From ( ønsker genvalg )

Helle Christiansen ( ønsker genvalg )

 

På valg er følgende suppleant:
Camilla Marzban ( ønsker genvalg som suppleant )

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Fortsætter samarbejde med Revison Nord

7. Eventuelt

Log på