Tour de FG90

Dette arrangement startede vi første gang i 1994 - og har afholdt det hver eneste sæson siden. Vi inviterer byens politikere og erhvervsfolk sammen med FG90's medlemmmer og deres familie til at cykle - formålet er at cykle penge ind til foreningsarbejdet i FG90.

Log på